Oliebestrijdingen

Waddenzee-Expedities opereert op de Waddenzee en op het Lauwersmeer en de binnenwateren. Op het water komen we regelmatig in actie om olie of chemicaliën op te ruimen. We doen dit in opdracht van overheden (Rijkswaterstaat, waterschappen) of in opdracht van particulieren en/of bedrijven. We werken samen zonodig samen met andere professionals in oliebestrijding.

Om olie- en milieurampen te voorkomen is door de overheid een calamiteitenplan opgesteld voor de gehele Nederlandse kust. Strategisch verspreid langs de Nederlandse kust staat materiaal klaar voor het bestrijden van olievlekken. Waddenzee-Expedities is één van de bedrijven die onderdeel uitmaakt van de operationele uitvoering in geval van calamiteiten. Bij een dreigende olievervuiling op de Waddenzee of het Lauwersmeer zijn wij binnen een uur in actie.

Het materiaal voor oliebestrijding op zee bestaat onder andere uit opblaasbare olieschermen, waarmee een olievlek ingedamd kan worden.